четвер, 6 вересня 2012 р.

Анотація та зміст навчального посібника

© М.М. Махній, М.А.Скок, 2010
УДК 88я73
ББК 159.9 (075.8)


Махній М.М. Історія психологічної думки: навчальний посібник / М.М. Махній, М. А. Скок. - Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка, 2010. - 256 с.
Режим доступу:
http://makhnii-history.blogspot.com/

У пропонованому навчальному посібнику аналізуються первісні психологічні знання в міфологічний період, висвітлюються провідні психоантропологічні теорії античності, середньовіччя, ранньомодерного часу та епохи Просвітництва, розглядається процес формування наукової психології в ХІХ столітті.

Для студентів вищих навчальних закладів, які оволодівають психологічним фахом.


Зміст

Вступ
Розділ 1

Психологія в міфологічний період
Анімізм: первісна світоглядно-психологічна теорія
«Адамове яблуко» : форми існування душі
Душа в потойбічному світі
Метемпсихоз: мандри душі
Тотемізм: культ міфічних першопредків
Табу: регламентація поведінки
Фаталізм: Доля і Талан
Шаманізм: психотерапія первісної доби
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Рекомендована література до розділу


Розділ 2
Психологія в античному світі
Мілетська школа: у пошуках першоелементів світу і душі
Геракліт Ефеський: норов людини – її демон
Піфагор: тіло є для душі ув’язненням
Емпедокл: між Любов’ю і Ворожнечею
Анаксагор: рух є виразом душі
Демокріт: про атоми душі
Гіппократ: усе добре, але в міру
Маєвтика Сократа: я знаю, що я нічого не знаю
Психологія Платона: бог в нас самих
Арістотель: душа є формою тіла
Теофраст про характер
Післяарістотелівський період античної психології: стоїчна, скептична, кінічна, кіренська, епікурейська школи
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Рекомендована література до розділу


Розділ 3
Психологічна думка у культурі Стародавнього Сходу
Психологія Упанішад: у пошуках універсального «Я»
Психологія буддизму: вільний від жадання не має журби
Кама: сфера почуттєвих бажань
Даосизм: шлях наймудріших
Конфуціанство: психологія людинолюбства
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Рекомендована література до розділу


Розділ 4
Психологічна мозаїка середньовіччя
Аврелій Августин: людина є розумна душа, що володіє тілом
Психологія в Київській Русі: від анімізму до раннього християнства
Ібн Сіна: психологічні висоти арабської цивілізації
Тома Аквінський : богословське тлумачення вчення Арістотеля про душу
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Рекомендована література до розділу


Розділ 5
Перші психологічні теорії Нового часу
Френсіс Бекон: провісник природничої психології
Касіян Сакович: природна теологія про пізнання людини
Рене Декарт: фізіологія душі та її пристрастей
Інокентій Ґізель: християнська психологія сумління
Томас Гоббс: дух не має самостійного буття
Бенедикт Спіноза: сила афектів – людське рабство
Джон Локк: психіка як чиста дошка
Готфрід Ляйбніц: психологія у світлі вчення про монади
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Рекомендована література до розділу


Розділ 6
Психологічні ідеї епохи Просвітництва
Вольтер: про природний закон моральності
Дені Дідро: перевірка розуму розумом
Етьєн Кондільяк: доторкнутися до «статуї» душі
Жульєн Ляметрі: людина – машина ?
Жан-Жак Руссо: психологія морального виховання
Клод Гельвецій: соціальна психологія особистісних інтересів
Девід Гартлі: першопочатки асоціативної психології
Поль Гольбах: вчинки підпорядковані фатальності
Франц Месмер: від «тваринного магнетизму» до гіпнозу
Франц Галль: френологічна карта головного мозку
Йоганн Лафатер: фізіогномічні проблеми психології
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Рекомендована література до розділу


Розділ 7
Формування наукової психології у XIX столітті
Йоганн Гербарт: шляхи до математизації психології
Густав Фехнер: від психофізики до теологізованої психології
Герман Гельмгольц: психофізіологія органів чуття
Іван Сєченов: психолог має стати фізіологом
Костянтин Ушинський: антропологічний принцип у психології
Вільгельм Вундт: від фізіологічної до етнічної психології
Чарльз Дарвін: зародження еволюційної психології
Френсіс Гальтон: природа індивідуальних відмінностей
Герман Еббінґауз: дослідження процесів свідомості
Чезаре Ломброзо: психопатологія геніїв і злочинців
Питання для обговорення та закріплення матеріалу
Рекомендована література до розділу


Основою електронної версії навчального посібника є наступні друковані видання:

Махній М. М. Історія психології: Психологічна думка стародавнього світу: навч. посібник /М. М. Махній, М. А. Скок. - Чернігів: ЧДПУ, 2001. - 100 с. 
Махній М. М. Історія психології: Психологічна медієвістика та ранні теорії Нового часу: навч. посібник /М. М. Махній, М. А. Скок. - Чернігів: ЧДПУ, 2005. - 164 с.
Скок М. А. Історія психології від анімістичного світобачення до наукової рефлексії: навч. посібник/ М. А. Скок. - Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2010. - 256 с.