середа, 10 лютого 2016 р.

Історія психології: навчальний посібник

Махній М. М. Історія психології: навчальний посібник /М.М. Махній. - Київ: Видавничий Дім Слово, 2016. - 472 с.

ISBN 978-966-194-227-0 


УДК 159.9(091)(075.8)
ББК 88.1я73

Чому протягом історії людству так і не вдалося узгодити поняття психіки з поняттями душі та духу, а лише протиставити їх одне одному? Чому й досі існує стільки різних тлумачень природи психіки? Аби спробувати відповісти на ці питання, автор пропонує зазирнути в історію і простежити логіку формування уявлень про психічне як своєрідний прояв живої природи взагалі й людського буття зокрема. 

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальностями “Психологія», “Релігієзнавство”, “Богослов’я, викладачів, а також для широкого кола читачів, усіх, хто цікавиться психологією та історією психологічної думки.

© Махній М. М., 2016

© Видавничий Дім Слово, 2016

ЗМІСТ
4.2. Р. Декарт і Б. Спіноза: “пристрасті душі” і “сила афектів”
4.3. К. Сакович й І. Ґізель: християнська психологія людини
4.4. Т. Гоббс: психічне життя як епіфеномен матеріального світу
4.5. Дж. Локк: душа як “tabula rasa”
4.6. Г. Ляйбніц: психологія у світлі вчення про монади
4.7. Ж. Ляметрі й Е. Кондільяк: “мисляча машина” чи “чуттєва статуя”?
4.8. Д. Гартлі: першопочатки асоціативної психології
4.9. Ж-Ж. Руссо: психологія морального виховання


5.1. В. Вундт: від фізіологічної до етнічної психології  
5.2. Г. Фехнер: від психофізики до психотеології
5.3. Г. Гельмгольц:  від психофізіології до термодинаміки  
5.4. І. Сєченов: фізіолог як справжній психолог    
5.5. Ф. Гальтон: від дактилоскопії до євгеніки 
5.6. Г. Еббінґауз: відкриття законів пам’яті 
5.8. С. Холл: зародження педології  
5.9. Ч. Дарвін: еволюційний принцип в психології
5.10. Ч. Ломброзо: психопатологія геніїв і злочинців


6.1. З. Фройд: розкриття природи несвідомих потягів 
6.4. А. Адлер: індивідуальна психологія  
6.5. Е. Фромм: соціальне несвідоме
6.6. Ж. Лакан: структурний психоаналіз

Немає коментарів:

Дописати коментар